Đề xuất hỗ trợ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia chống dịch

Thứ năm, ngày 3 tháng 6 năm 2021 | 14:44:48

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn đề xuất chế độ bồi dưỡng đối với phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19.

Đề xuất hỗ trợ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: LDO.

Đề xuất hỗ trợ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: LDO.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất mức 130.000 đồng/người/ngày đối với phóng viên, nhà báo trực tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh điều trị COVID-19; khu vực dân cư có người nhiễm COVID-19 bị phong tỏa; đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới để lấy tin về công tác phòng, chống dịch, số lượng phóng viên, báo được hưởng chế độ bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp quyết định phù hợp với từng thời kỳ.

Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.

Mức 80.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đề xuất chế độ đối với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, cụ thể:

Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo khi tham gia phòng, chống dịch theo các nhóm quy định tại Điều này thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch tương ứng theo nhóm đó.

Các thành viên quy định tại điểm a khoản này trong những ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực, chỉ đạo chống dịch theo quyết định phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Theo Lương Hạnh/ Lao động

https://laodong.vn/ban-doc/de-xuat-ho-tro-nha-bao-phong-vien-cong-tac-vien-tham-gia-chong-dich-916329.ldo