Đề xuất trang tin điện tử tổng hợp chỉ được lấy lại bài từ các báo sau 30 phút xuất bản

Thứ hai, ngày 12 tháng 7 năm 2021 | 16:12:8

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72 và 27 đang được lấy ý kiến góp có đề xuất về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước. Theo đó, “nội dung dẫn lại chỉ được phát hành sau thời điểm phát hành nội dung nguồn ít nhất 30 phút”.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cùng Nghị định 27 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 72 (dự thảo Nghị định).

Tại dự thảo Nghị định, Bộ TT-TT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 23d. Điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước. Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước phải “Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải”.

Đề xuất trang tin điện tử tổng hợp chỉ được lấy lại bài từ các báo sau 30 phút xuất bản. Ảnh minh họa

Đề xuất trang tin điện tử tổng hợp chỉ được lấy lại bài từ các báo sau 30 phút xuất bản. Ảnh minh họa

Phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải không vi phạm bản quyền, phải chính xác theo đúng nội dung nguồn; nội dung dẫn lại chỉ được phát hành sau thời điểm phát hành nội dung nguồn ít nhất 30 phút, theo thỏa thuận bằng văn bản giữa trang thông tin điện tử tổng hợp với cơ quan báo chí; nội dung dẫn lại phải gỡ ngay sau khi nội dung nguồn bị gỡ.

Có công cụ bằng phương tiện điện tử để tiếp nhận, xử lý khiếu nại của người sử dụng về nội dung, bản quyền; có cơ chế phối hợp xử lý nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Không cho đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được dẫn lại.

Nội dung tổng hợp ghi rõ tên tác giả và tên nguồn tin (viết đầy đủ tên nguồn tin), thời gian đã đăng, phát thông tin đó, đặt đường dẫn liên kết đến bài viết nguồn ngay cuối bài dẫn lại.
Tách riêng các chuyên mục trao đổi, hỏi đáp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Trong đó, có nêu “Văn bản thỏa thuận hợp tác nguồn tin giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và cơ quan báo chí cần có các thông tin cơ bản sau: Thời hạn thỏa thuận, phạm vi nội dung được dẫn lại, trách nhiệm quản lý thông tin mỗi bên.., cam kết không cung cấp thông tin dẫn nguồn cho bên thứ 3”.

Đối với trang thông tin điện tử tổng hợp có liên kết với cơ quan báo chí để sản xuất nội dung: Văn bản thỏa thuận phải ghi rõ cơ chế hợp tác sản xuất tin bài giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và cơ quan báo chí, trong đó bảo đảm cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài trong phạm vi liên kết.

Nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ xem tại đây.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/de-xuat-trang-tin-dien-tu-tong-hop-chi-duoc-lay-lai-bai-tu-cac-bao-sau-30-phut-xuat-ban-post143862.html