Điểm mặt những công ty xuất khẩu lao động bị rút giấy phép

Thứ sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019 | 15:6:54

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa quyết định thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với công ty Quốc tế Nhật Minh và công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II.

Công ty Quốc tế Nhật Minh và công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II bị tước giấy phép do không đủ điều kiện duy trì hoạt động theo yêu cầu của Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo thanh tra Lao động, Thương binh và xã hội, đơn vị đã phát hiện 2 công ty nói trên vi phạm Khoản 3 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 của Luật Lao động người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các công ty từng được cấp phép nhưng sau đó lại không trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà để cho một bên thứ 3 thực hiện.

Bên cạnh đó, các công ty không thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không đúng theo quy định của Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trước đó, Công ty cổ phần quốc tế Nhật Minh cũng bị Cục quản lý lao động ngoài nước xử phạt 170 triệu đồng về vi phạm Đưa người lao động đi làm việc tại Ả rập Xê út nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc.

Ngoài ra, Cục quản lý lao động ngoài nước cũng tiến hành xử phạt Cty cổ phần phát triển Liên Việt 47,5 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi lãnh đạo điều hành; không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho lao động; và không thực hiện việc lập, nộp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Cơ quan quản lý cũng xử phạt công ty Cổ phần nguồn nhân lực Quốc tế Việt 50 triệu đồng về lỗi không thông báo công khai cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định; không hướng dẫn làm thủ tục cho người lao động được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Theo Lao Động