Điều lệ Giải báo chí Quốc gia (sửa đổi)

Thứ sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 | 15:18:39

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia ký Quyết định số 118/QĐ-HĐGBCQG về việc ban hành Điều lệ Giải báo chí Quốc gia (sửa đổi). Xem và tải Quyết định số 118/QĐ-HĐGBCQG tại đây