Điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước từ 1/4/2020

Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 | 20:45:57

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, đơn vị này sẽ tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/4/2020 và kết thúc vào 30/5/2020.

dieu tra doanh nghiep tren pham vi ca nuoc tu 142020
Điều tra doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 1/4/2020 và kết thúc vào 30/5/2020. Ảnh: H.A.

Theo Tổng cục Thống kê, mục đích điều tra là nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển DN của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các DN, hợp tác xã (gọi chung là DN).

Bên cạnh đó, cuộc điều tra cũng là để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021"; đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong DN; Cập nhật cơ sở dữ liệu về DN hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra DN năm 2020 bao gồm các DN được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các DN được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc DN.

Về đơn vị điều tra, Tổng cục Thống kê cho biết đơn vị điều tra bao gồm các DN không có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác, DN có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác.

Đối với đơn vị điều tra là tập đoàn, tổng công ty, Tổng cục Thống kê cho biết, với 62 tập đoàn, tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức điều tra khối văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiến hành thu thập thông tin đối với các DN hạch toán độc lập, không thuộc hoạt động hạch toán toàn ngành, trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty này có địa điểm đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với các tập đoàn, tổng công ty còn lại (không bao gồm 62 tập đoàn, tổng công ty nêu trên), các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều tra, đơn vị điều tra là Văn phòng tập đoàn, tổng công ty (báo cáo phần hoạt động của Văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Văn phòng tập đoàn, tổng công ty) và các DN trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán kinh tế độc lập đóng trên địa bàn.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con, đơn vị điều tra là công ty mẹ và các công ty thành viên là công ty con hạch toán kinh tế độc lập.

Về thời điểm, thời kỳ số liệu thu thập gồm các thông tin về lao động, giá trị hàng tồn kho (thu thập thông tin tại hai thời điểm 01/01/2019 và 31/12/2019). Các thông tin thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm…) là số liệu chính thức của cả năm 2019.

Về tổng hợp, phân tích và phổ biến kết quả điều tra, Tổng cục Thống kê cho biết, từ 1/8 đến 10/10/2020 sẽ tổng hợp và phân tích kết quả điều tra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 13/10/2020 sẽ ông bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương. Việc biên soạn và công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 vào quý I/2021.

Theo Hoài Anh/ Hải quan

https://haiquanonline.com.vn/dieu-tra-doanh-nghiep-tren-pham-vi-ca-nuoc-tu-142020-123588.html