Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Biên tập Báo Nhân dân

Thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 2018 | 21:43:4

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư, về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18.

Chiều nay nay tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 720 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Biên tập Báo Nhân dân.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư, về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và Nghị quyết số 19 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế và có phương hướng khắc phục trong quá trình thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; đồng thời, phát hiện những mô hình hiệu quả, cách làm mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 khóa 12 và Kết luận số 64.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình mong muốn, trên cương vị là cơ quan truyền thông của Đảng, Báo Nhân dân sẽ triển khai các giải pháp của 2 Nghị quyết, và Kết luận một cách hiệu quả, thực chất không chỉ trong nội bộ của Báo mà tuyên tuyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội./.

Theo Minh Hường/VOV