Đổi mã thẻ BHYT theo mã số BHXH từ 01/8/2017

Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017 | 10:20:20

Từ 01/8/2017 sẽ tiến hành cấp thẻ BHYT có cấu trúc mã thẻ gồm 15 ký tự (trong đó 10 ký tự cuối là mã số BHXH, đồng bộ với số sổ BHXH).

Đối với những đối tượng tham gia BHYT phát sinh từ 01/8/2017 sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. 10 ký tự cuối của mã thẻ BHYT sẽ được dùng làm số sổ BHXH duy nhất khi họ tham gia BHXH (mỗi người tham gia BHXH, BHYT chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất).

Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH, người tham gia có thẻ BHYT đã cấp theo cấu trúc mã thẻ cũ mà còn giá trị sử dụng, tiếp tục được sử dụng để đi KCB BHYT theo quy định.

Trường hợp có phản ánh dữ liệu tra cứu về thẻ BHYT chưa đúng với quy định hoặc hồ sơ, chứng từ thực tế (về thời điểm lập danh sách báo giảm, số tiền đóng, mã đối tượng, mức hưởng, thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục...), cơ quan BHXH bố trí cán bộ phối hợp với cơ sở KCB BHYT kiểm tra và giải đáp ngay mọi thắc mắc; hướng dẫn thủ tục giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo đúng quyền lợi của người tham gia theo quy định.

BHXH Việt Nam hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT; quản lý tập trung thống nhất tại BHXH Việt Nam để hướng tới cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử.

Hồng Hà