Đổi mới hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của hội viên

Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 | 14:19:43

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Chi hội nhà báo Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá 15 năm thực hiện chỉ thị 37-CT/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Bà Lý Thị Hồng Điệp - Phó Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Bà Lý Thị Hồng Điệp - Phó Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lý Thị Hồng Điệp - Phó Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau 15 năm thực hiện các nội dung mà Hội Nhà báo Việt Nam triển khai đến các Chi hội quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư, công tác hoạt động của Chi hội Nhà báo Báo Tài nguyên và Môi trường đã có những chuyển biến rõ rệt; góp phần khẳng định vai trò chỉ đạo công tác hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đối với các chi hội. Qua thực tiễn, vị trí, vai trò của Chi hội cũng được đánh giá cao trong hoạt động của Báo Tài nguyên và Môi trường; Phương thức hoạt động cũng được đổi mới, đa dạng, phong phú hơn và thu hút được nhiều hội viên hơn.

Chi hội đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong Báo tạo mọi điều kiện để các hội viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bám sát chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện việc tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích và pháp luật.

Cùng với đó, các hội viên đã đóng góp nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao trên các ấn phẩm Báo TN&MT. Chi hội đã góp phần không nhỏ để Báo TN&MT làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động lớn của ngành tài nguyên và môi trường, nhất là tiến trình sửa đổi Luật Đất đai, đưa Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Tài nguyên môi trường Biển và hải đảo, Luật Khoáng sản, Luật Đo đạc và Bản đồ đi vào cuộc sống.

Các hội viên cùng nhau thảo luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: PV

Các hội viên cùng nhau thảo luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: PV

Tại Hội nghị, các hội viên đã thảo luận và đồng tình rằng để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, Chi hội nhà báo Báo Tài nguyên & Môi trường trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và hình thức các ấn phẩm của báo.

Cụ thể sẽ chú trọng đào tạo để phóng viên của mình nắm bắt được các kỹ năng của tất cả các loại hình báo chí. Phóng viên cũng cần được đào tạo cách làm báo hiện đại như phương pháp làm báo trên nền thiết bị mới (máy tính bảng, điện thoại thông minh...). Không chỉ vậy, song song với đó, Chi hội cũng sẽ thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên để tiếp tục xây dựng Chi hội vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần, nơi rèn luyện nhân cách đạo đức hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo: Báo Công luận