Đồng Nai: Sở Y tế và BHXH tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 | 9:38:38

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu chung là mở rộng đối tượng tham gia BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, sử dụng quỹ BHYT hợp lý, an toàn và hiệu quả, chiều ngày 21/10/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đồng Nai và Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 ngành.

Theo đó, 2 bên có trách nhiệm phối hợp đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách BHYT; thông tin, tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư về BHXH, BHYT; trao đổi thông tin về tình hình kinh phí khám chữa bệnh (KCB) tại địa phương, xây dựng kế hoạch và sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động...

Ngoài ra, các cơ sở KCB trong tỉnh và BHXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp để tổ chức KCB, thanh toán chi phí KCB cho người bệnh có BHYT theo đúng quy định; giải quyết vướng mắc giữa 2 bên cũng như thắc mắc của người bệnh; đề xuất, kiến nghị chính sách liên quan; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những vấn đề phát sinh, các bên có trách nhiệm phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết.

Ông Phạm Minh Thành - Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai khẳng định, trong những năm qua giữa BHXH tỉnh và Sở Y tế địa phương luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chính sách về BHYT. Việc ký kết Quy chế phối hợp này đánh dấu sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa, thể hiện trách nhiệm cao hơn nữa của 2 ngành trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và người dân tham gia BHYT nói riêng, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, thực hiện tốt dự toán chi KCB. Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành mong muốn, Sở Y tế cũng như hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa 2 ngành.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam