Đưa báo, tạp chí của Đảng đến với đồng bào DTTS và miền núi

Thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018 | 12:22:54

Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết một năm xuất bản báo, tạp chí của Đảng thực hiện theo Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 16-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS và MN), vùng đặc biệt khó khăn”.

ua một năm, các báo, tạp chí của Đảng đã góp phần tuyên truyền hiệu quả, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trong xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, gương người tốt, việc tốt ở vùng DTTS và MN…

Thông qua các tin, bài trên báo đã giúp đồng bào DTTS ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, các mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt… có hiệu quả kinh tế. Qua đó, hàng nghìn hộ đồng bào DTTS đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu; một số xã vùng DTTS và MN hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 18 ấn phẩm báo, tạp chí T.Ư còn tuyên truyền sâu về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Chính phủ; tăng cường xuống cơ sở, bám sát phản ánh thực tiễn những vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và biên giới, hải đảo…

Tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ngày 29-3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) khai mạc chương trình Tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2018. Chương trình có đầu cầu tại Thủ đô Hà Nội và gần 300 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, với khoảng 8.000 cán bộ Đoàn, Hội tham gia tập huấn.

Tại chương trình, các cán bộ Đoàn, Hội đã được giới thiệu khái quát những văn bản pháp lý, công cụ hiện đại liên quan hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; trực tiếp trao đổi, đối thoại với nhiều chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu.

Theo: Báo Nhân Dân