EVNGENCO1 đảm bảo cung ứng đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất

Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021 | 15:17:8

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nhưng Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vẫn đặt mục tiêu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản lượng điện EVN giao.

6 tháng mùa khô năm 2021, EVNGENCO1 được Bộ Công Thương và EVN giao thực hiện 20.746 triệu kWWh (bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng). Từ đầu tháng 5/2021, lượng tiêu thụ điện lại liên tục lập “đỉnh lịch sử”, các “kỷ lục” vừa được thiết lập lại nhanh chóng bị vượt qua. Trong bối cảnh đó, tình hình cung cấp than nhập khẩu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tình hình thủy văn diễn biến phức tạp và bất lợi (theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nguồn nước từ tháng 2-7/2021 trên các lưu vực sông phổ biến thiếu hụt từ 20-50%), tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vì vậy, mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao, đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng sắp tới của EVNGENCO1 phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Tuy nhiên, những thách thức này đã được lãnh đạo EVNGENCO1 dự liệu từ đầu năm và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết. Tính đến hết tháng 5/2021, EVNGENCO1 đã hoàn thành 81,9% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô được giao. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện đã hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa năm 2021. Công tác cung ứng than nội địa đáp ứng yêu cầu cho vận hành và nâng tồn kho. Đây là những điểm tựa để EVNGENCO1 đặt mục tiêu sẽ hoàn thành kế hoạch 6 tháng mùa khô năm nay.

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch vận hành hàng tháng nhằm đảm bảo kế hoạch đã được giao, đồng thời gắn trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị trong việc đảm bảo hệ số đáp ứng theo kế hoạch.

Trước tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn đến việc nhập khẩu than, Tổng công ty đã lập kế hoạch mua than phù hợp và hoạch định chiến lược điều phối than trung và dài hạn nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt trong điều hành công tác cung ứng và điều phối than.

Tổng công ty cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị, quản lý công việc để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh như xây dựng dữ liệu nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ mua sắm thiết bị, số hoá dữ liệu và xây dựng phần mềm lập kế hoạch, quản lý tiến độ, quản lý quá trình thực hiện hợp đồng than…

CTV/ Cổng TTĐT HNBVN