Gần 18 triệu lao động phi chính thức không được đóng bảo hiểm xã hội

Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017 | 15:57:21

Theo số liệu báo cáo tại Hội thảo công bố Báo cáo lao động việc làm phi chính thức, cả nước có 18 triệu người (chiếm 57% tổng số lao động) đang làm việc mùa vụ, ngắn hạn, hầu hết không được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Số liệu tại Hội thảo cho thấy, quy mô của lao động phi chính thức khá lớn với khoảng 18 triệu người. Họ là những lao động mùa vụ, ngắn hạn, không có hợp đồng lao động, thu nhập không thường xuyên và ổn định.

Đặc biệt, trong tổng số lao động phi chính thức có cả lao động làm việc trong khu vực chính thức. Đây là nhóm lao động yếu thế, dễ bị tổn thương và gần như không có khả năng thương lượng trong công việc. Hầu hết lao động phi chính thức không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phần lớn lao động phi chính thức làm việc trong 3 nhóm ngành là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô và xe máy (26,2%); công nghiệp chế biến, chế tạo ((23,5%) và xây dựng 19,1%. Tiếp theo đó là nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng chiếm tỷ trọng khá lớn với khoảng 11%.

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam