Gần 400 cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Thứ năm, ngày 6 tháng 12 năm 2018 | 15:33:33

Sáng 6/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí TP. Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho gần 400 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của TP. Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Ảnh: PV

Tại hội nghị, Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm báo cáo viên tại lớp học đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng. Cụ thể là những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Nghị quyết Trung ương 8 là nội dung quan trọng, thiết thực đối với mỗi đảng viên, phóng viên cơ quan báo chí Thủ đô. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ Đảng viên mà trước hết là đội ngũ các cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Qua đó, mỗi cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô không chỉ chủ động, gương mẫu trong việc học tập nghiên cứu nghị quyết trên mà phải nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công mục tiêu của nghị quyết đã đề ra…

Theo: Báo Công luận