Gắn việc nâng cao chất lượng Báo Nhân Dân với hoạt động nghiên cứu khoa học

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 | 7:46:10

Ngày 27-4, tại Trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư đã có buổi làm việc với Hội đồng Khoa học nghiệp vụ Báo Nhân Dân. GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư chủ trì buổi làm việc.

5 năm qua, Hội đồng Khoa học nghiệp vụ Báo Nhân Dân đã hoàn thành năm đề tài, đề án, được nghiệm thu với kết quả xuất sắc; một đề án đang thực hiện các nội dung theo tiến độ đã duyệt. Hội đồng đã phối hợp với Liên Chi hội Báo Nhân Dân, một số cơ quan, địa phương tổ chức thành công hơn 20 cuộc hội thảo khoa học nghiệp vụ, tọa đàm về nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phân tích, làm rõ những vấn đề đặt ra, những giải pháp tổ chức thực hiện. Kết quả nghiên cứu khoa học nghiệp vụ được áp dụng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nhân Dân.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, GS, TS Phùng Hữu Phú đánh giá cao sự cố gắng và thành tích đạt được trong hoạt động khoa học nghiệp vụ của Báo Nhân Dân; khẳng định 5 năm qua, hoạt động của Hội đồng Khoa học nghiệp vụ của Báo Nhân Dân có bước tiến đáng ghi nhận. Đồng chí đề nghị Báo Nhân Dân cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là phát huy thế mạnh của đội ngũ những người làm báo Đảng trong nghiên cứu tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nhân Dân. Hội đồng và các thành viên hội đồng chủ động nắm bắt, mở rộng đề tài không chỉ phục vụ và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo, mà nhiều vấn đề của đời sống xã hội; tăng cường liên kết với các nhà khoa học, các cơ quan tham gia thực hiện các đề tài, đề án đáp ứng nhu cầu tổng kết thực tiễn, yêu cầu phát triển của Báo Nhân Dân; đưa kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ hằng năm,…