Gia hạn cho hơn 43.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020 | 15:22:49

Sáng 8-7, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020.

Năm 2020, Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan nhanh ra toàn cầu, tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam. Trong nước, GDP bình quân 6 tháng đầu năm chỉ đạt mức tăng trưởng 1,81%, thấp nhất trong 10 năm qua. Hầu hết các lĩnh vực, ngành kinh tế đều chịu tác động xấu của dịch bệnh.

Thực hiện đầy đủ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Tài chính, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 574.237 tỷ đồng, bằng 45,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019. 

Gia hạn cho hơn 43.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Về tiến độ thu NSNN, chỉ có 34/63 địa phương có tiến độ thu lũy kế 6 tháng đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt hơn 50%) do trong cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn của hầu hết các địa phương này có nguồn thu phát sinh của năm 2019 lớn nhưng theo quy định người nộp thuế (NNT) phải nộp thuế trong năm 2020 (nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp-TNDN) và thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao (nguồn thu chủ yếu từ các dự án đất đã triển khai đấu giá xong từ cuối năm 2019). Số địa phương còn lại (29/63 địa phương) có tiến độ thu chậm, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán năm, hầu hết những địa phương này là những địa phương có nguồn thu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên chiếm tỷ trọng lớn. Đây là những nguồn thu có kỳ nộp thuế phát sinh theo tháng, tác động của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình kinh tế đã ngay lập tức ảnh hưởng rõ nét đến thu NSNN trên địa bàn; nguồn thu từ đất phát sinh thấp nên không bù đắp được tổng thu chung, tiến độ thu đã chậm lại từ tháng 4-2020 đến nay. Tính đến ngày 30-6-2020, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 43.212,3 tỷ đồng, trong đó: Số thuế GTGT được gia hạn là 19.113 tỷ đồng; số thuế TNDN được gia hạn là 20.365,4 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.335,5 tỷ đồng; thuế GTGT và thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 395,4 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, ngành thuế sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2021-2023; đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, tăng trưởng không cao, đặc biệt là đối với 16 địa phương có số thu điều tiết ngân sách Trung ương để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Trung ương năm 2020; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho NNT ổn định sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN...

Theo Việt Huy/ QĐND

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-han-cho-hon-43-000-ty-dong-tien-thue-va-tien-thue-dat-626395