Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk: Tạo phong trào thi đua trong đội ngũ những người làm báo tỉnh

Thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 | 15:1:17

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 3161/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk. Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk được tổ chức hằng năm nhằm động viên, cổ vũ đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

Theo Quyết định ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk làm phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Ông Nguyễn Cảnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó giám đốc Sở TT&TT Đắk Lắk làm Phó Chủ tịch Hội đồng… ngoài ra còn có các thành viên khác trong Hội đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quyết định nhằm tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk đảm bảo khách quan và kịp thời. Động viên, cổ vũ đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn, tác giả, nhóm tác giả chuyên và không chuyên sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Tạo phong trào thi đua trong đội ngũ những người làm báo trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, tạo động lực để các nhà báo phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

Tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk một cách khoa học, thiết thực tạo tiền đề cho việc tổ chức giải những năm tiếp theo.

Theo Lê Hiếu/ NB&CL

https://congluan.vn/giai-bao-chi-tinh-dak-lak-tao-phong-trao-thi-dua-trong-doi-ngu-nhung-nguoi-lam-bao-tinh-post113347.html