Giải thưởng mới cho tác phẩm báo chí chống tham nhũng

Thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2017 | 10:18:20

Giải báo chí góp phần nâng cao tính cách mạng, tính chiến đấu và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ người làm báo Việt Nam hiện nay trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” là tên một giải thưởng vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phát động ngày 4-1.

Đây là giải báo chí nằm trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Giải báo chí cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Ông Lê Bá Trình phát biểu tại lễ phát động giải báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho rằng giải báo chí này góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.
Đồng thời giải nâng cao vai trò và hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam, nhân dân và báo chí, công luận trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí.

“Giải ghi nhận, động viên, khen thưởng những nhà báo, cơ quan báo chí có các tác phẩm chất lượng tốt trong tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao tính cách mạng, tính chiến đấu và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của đội ngũ người làm báo Việt Nam hiện nay. Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - ông Trình cho hay.

Ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho hay tất cả nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trong thời gian quy định của giải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự giải.


Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé.

Ban Chỉ đạo Giải báo chí này do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng ban. Các ông Lê Bá Trình, Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, làm trưởng Ban tổ chức.

Tổng kinh phí dự kiến 500 triệu đồng từ nguồn vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

Tác phẩm tham dự giải phải được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-1 đến hết ngày 30-11-2017. Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác, ở trung ương và địa phương vẫn được quyền dự giải nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức.

Dự kiến giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí sẽ có giải A: 20 triệu đồng, giải B: 15 triệu đồng, giải C: 10 triệu đồng và giải khuyến khích: 5 triệu đồng.

Theo Pháp Luật Online