Giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ với ô tô kinh doanh vận tải

Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | 11:17:41

Theo Thông tư số 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ, kể từ ngày 10-8-2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách; xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo sẽ được giảm từ 10-30% phí sử dụng đường bộ.

Cụ thể, từ ngày 10-8 đến hết 31-12-2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) nộp phí bằng 70% mức thu quy định; xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định.

Trường hợp xe ô tô đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư số 74/2020/TT-BTC, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo...

Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ theo mức phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Theo báo Hà Nội Mới

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tai-chinh/975497/giam-10-30-phi-su-dung-duong-bo-voi-o-to-kinh-doanh-van-tai