Giảm 58 bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019 | 16:43:1

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đề xuất giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đặc biệt, giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh.

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tác động chính sách đề nghị điều chỉnh cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở trung ương và địa phương.

Theo đó, đơn vị này đặt mục tiêu đến hết năm 2019, BHXH cấp tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đồng thời thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối.

Vì vậy, BHXH đề xuất sáp nhập Ban sổ - thẻ vào Ban thu thành Ban quản lý thu và số - thẻ để phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo việc quản lý, giải quyết chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân theo quy trình khép kín, đơn giản về thủ tục. 

Tiếp đến, BHXH cũng đề xuất sát nhập Ban dược và vật tư y tế vào Ban thực hiện chính sách BHYT để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa hai ban.

Ngoài ra, đơn vị này còn đề xuất chuyển giao 58 cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã (nơi có Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa bàn) vào Bảo hiểm xã hội tỉnh. Việc này sẽ tạo thuận tiện cho nhân dân trên địa bàn không phải di chuyển xa khi giao dịch, làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội và giảm được 58 đơn vị là bảo hiểm xã hội thành phố trực thuộc tỉnh, qua đó tinh giản được số lượng cán bộ nhất định.

Vị trí việc làm của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội thành phố trực thuộc tỉnh thường gần nhau nên khi có sự sáp nhập không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của cán bộ, công chức.

Riêng 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và TP.HCM, nơi có đông dân cư cần giữ ổn định bộ máy để phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả./.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam