• Báo chí đang đi đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII

  Báo chí đang đi đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII

  04/03/2017 | 16:02:53 PM

  Ngày 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới tòa soạn báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh động viên nhà báo Vũ Châu - tác giả loạt bài về những sai phạm xảy ra tại Trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường (Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu).

 • Báo chí cần làm cho người dân, cán bộ quản lý cùng tham gia chống suy thoái

  Báo chí cần làm cho người dân, cán bộ quản lý cùng tham gia chống suy thoái

  08/01/2017 | 15:08:27 PM

  Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chỉ rõ: Báo chí vừa phải truyền tải nội dung chủ yếu của Nghị quyết TW 4, đồng thời cần làm cho người dân, cán bộ quản lý cùng tham gia chống suy thoái, tham nhũng một cách quyết liệt vì đây là sự đe dọa tới tồn vong của đất nước, của chế độ.

 • Lợi dụng báo chí để mưu lợi cho cá nhân

  Lợi dụng báo chí để mưu lợi cho cá nhân

  08/01/2017 | 15:05:29 PM

  Hiện tượng lợi dụng quyền tự do báo chí để phục vụ lợi ích nhóm có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng; lợi dụng báo chí để mưu lợi cho cá nhân, thậm chí tống tiền doanh nghiệp… đã được đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ.