Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về BHXH

Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019 | 8:36:37

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2019, đoàn liên ngành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ giám sát tình hình thực hiện pháp luật về BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Nội dung giám sát bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chính sách BHXH tại địa phương; Công tác quản lý nhà nước và phối hợp, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH; Việc triển khai thực hiện pháp luật về BHXH tại địa phương, doanh nghiệp; Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bản trong việc thực hiện pháp luật BHXH.

Mục đích giám sát nhằm phát hiện những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về BHXH; đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ, giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, BHXH TP đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 trước ngày 31/12/2019. Trường hợp lập danh sách tham gia BHYT không kịp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn thì cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền trước ngày 31/12/2019 và nộp hồ sơ trong tháng 1/2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020.  Đối với các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, BHXH TP.HCM đề nghị hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019; lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020 trong tháng 12/2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng./.

Tùng Lâm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam