Giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020 | 11:16:38

Tối 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng năm 2020”, nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Dự chương trình còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và đặc biệt là 28 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đại diện cho các vùng miền, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực.

Giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020". Ảnh QUANG HIẾU.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân đại diện cho những điển hình tiêu biểu trong cả nước tới dự chương trình có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ. Thủ tướng nêu rõ: Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại cho chúng ta. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị chúng ta, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Đảng, Nhà nước tham dự chương trình. Ảnh QUANG HIẾU.

Trong 4 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua việc học tập chuyên đề, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, phấn đấu tích cực học tập, công tác, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Để thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo Bác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị, điều kiện công tác và đời sống hàng ngày. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ của văn hóa dân tộc, một thứ vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tha hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Áp dụng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy được niềm tin, nhiệt huyết và lý tưởng từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. Tiếp tục phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có những cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn các nhận thức, hành vi lệch lạc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Với nội dung sâu sắc, góc nhìn chân thật, sắc sảo, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng năm 2020” là chuyến hành trình đến với những câu chuyện hết sức dung dị mà vô cùng sâu sắc về Bác Hồ, đặc biệt là những tư tưởng, bài học của Người về công tác cán bộ, nhất là việc đấu tranh, phòng ngừa những “căn bệnh” làm suy thoái đạo đức, tư tưởng, tác phong của cán bộ, đảng viên. Chương trình cũng tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những câu chuyện, phóng sự chân thật về những cách làm hay, mô hình hiệu quả mà các điển hình đã thực hiện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội...

Theo Vương Hà/ QĐND

https://www.qdnd.vn/ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh/tin-tuc-su-kien/giao-luu-dien-hinh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-617715