Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020 | 17:9:33

Sáng 30-5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Tới dự có các đồng chí: Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. 

Dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy và HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây...; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Mở đầu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ sự trân trọng khi nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố dù tuổi cao, nhưng với tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm với Thủ đô đã có mặt tham gia hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Thông tin nhanh về tình hình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, Dự thảo lần một Báo cáo chính trị đã được Hội nghị lần thứ hai mươi hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua vào tháng 1-2020.

Từ đó đến nay, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã họp nhiều phiên, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo lần hai Báo cáo chính trị trên cơ sở tổng kết 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề và kết quả nghiên cứu của 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã được tiếp thu, cập nhật các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tính đến nay, Dự thảo lần hai Báo cáo chính trị đã được hoàn thiện lần thứ chín. Đây chính là bản dự thảo được đưa ra xin ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố hôm nay.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu trên tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị, nhất là giúp Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện về quan điểm, mục tiêu, các giải pháp lớn, bám sát Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chọn cải cách thể chế làm khâu đột phá

Thay mặt Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo đề dẫn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã làm rõ nhiều nội dung trọng yếu cần xin ý kiến các đại biểu.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị chia làm 2 phần; chủ đề đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; phương châm của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Bên cạnh phần đánh giá tổng quát, nêu những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và 5 bài học kinh nghiệm, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định phương hướng, mục tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp.

Về 3 khâu đột phá, dự thảo Báo cáo chính trị xác định cụ thể như sau:

Thứ nhất là ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thiết kế, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các đô thị trong vùng Thủ đô. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế đặc thù, vượt trội để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản trị xã hội, quản trị kinh tế…; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Phát huy các giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tự lực, tự cường, niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên; đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu bám sát từng nội dung để cho ý kiến cụ thể, nhất là chủ đề, phương châm đại hội, các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá và các nhiệm vụ giải pháp.

Theo Võ Lâm/ báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/968773/gop-y-vao-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-xvii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi