HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC BÁO CHÍ: Báo động về sự suy thoái đạo đức báo chí hiện nay!

Thứ bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 | 14:13:13

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã khẳng định tại Hội nghị tập huấn công tác Báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 11/8/2017. Ông Hồ Quang Lợi khẳng định “Đã và đang xuất hiện sự suy thoái về đạo đức báo chí, rất đáng lo ngại”!

Cổng Thông tin điện tử/Hội Nhà báo Việt Nam đưa tin về Hội nghị quan trọng này và trích ý kiến tham luận của ông Hồ Quang Lợi đến cùng bạn đọc.

Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo nhiều cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, cán bộ trong quy hoạch lãnh đạo cơ quan báo chí; cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý báo chí thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đồng chủ trì Hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn nhằm tạo điều kiện để các lãnh đạo cơ quan báo chí nắm chắc nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong việc chấp hành kỷ luật về thông tin; những yêu cầu nhiệm vụ đối với các cơ quan báo chí trong giai đoạn  hiện nay.

Hội nghị cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí hiện nay; tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Các đại biểu đã nghe Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh quán triệt một số vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trong nội dung thông tin báo chí.

Phó  Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trình bày một số nội dung cơ bản về triển khai thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước về báo chí hiện nay.

Thời gian qua, phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan tuyên truyền của Đảng, Nhà nước vừa là diễn đàn của nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch; góp phần quan trọng vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và công cuộc Đổi mới; là cầu nối Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là  nhiều cơ quan báo chí chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về báo chí; một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ chính trị; một số báo chí có vị trí quan trọng nhưng chậm đổi mới; tình trạng sai sót, thiếu chuẩn xác trong thông tin; chạy theo xu hướng “thương mại hóa”; hệ thống báo chí thiếu quy hoạch. Gần đây, xuất hiện tình trạng có cơ quan báo chí bị ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng.

Liên quan đến vấn đề vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho rằng, đã và đang xuất hiện sự suy thoái về đạo đức báo chí rất đáng lo ngại. Một bộ phận người làm báo bị tha hóa với biểu hiện và mức độ khác nhau. Ông chỉ ra thực tế của báo chí hiện nay: “Trong quá trình báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp, cũng có những nhà báo vừa viết báo vừa đảm nhiệm khâu PR cho doanh nghiệp. Khi biến mình thành “một mắt xích” trong guồng máy thứ hai đó thì nhà báo tác nghiệp khó mà “thông tin đúng sự thực” cho bạn đọc. Phải độc lập thì ngòi bút mới có thể khách quan nhất”. Ông Lợi nhấn mạnh: “Nhà báo không được lạm dụng nghề để làm việc như một nhân viên quảng cáo và không được tham gia quảng cáo trá hình”- ông Lợi nhấn mạnh.

Dẫn Điều 2 trong 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Người làm báo phải nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp và Luật Báo chí, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế đề ra. Trong thời gian tới sẽ thẩm định việc nắm Luật Báo chí ở các cơ quan báo chí. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí hết sức quan tâm vấn đề này.”

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 6/2017, cả nước có 832 cơ quan báo, tạp chí in, trong đó có 193 báo (Trung ương 86 và địa phương 107), 639 tạp chí (Trung ương 525, địa phương 114); có 150 cơ quan báo điện tử đã cấp phép (trong đó có 125 cơ quan báo in thực hiện loại hình báo điện tử); có 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương. Hiện, cả nước có trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại cơ quan báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng trên 35.000 người./.

HH