HỘI NHÀ BÁO TỈNH AN GIANG

Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 | 10:18:38

Trụ sở:   Số 399B, Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên, T. An Giang

Điện thoại:    02966.522.777

Email:           hoinhabaoag@gmail.com

Tạp chí/Đặc san: Không

Đại hội HNB tỉnh An Giang Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

1. Chủ tịch: Tân Văn Ngữ                                                                                                                    

- Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

Di động:            0971.056.666

Email:                tanvanbag@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Lên

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang                                                         

Di động:    0913.767.596     

Email:             

3. Phó Chủ tịch: Trần Thị Bích Vân  

- Tổng Biên tập Báo An Giang

Di động:  0918.487.063        

E-mail:            

4. Ủy viên: Lê Thành Trung

-Trưởng Phòng Văn Nghệ-Giải trí Đài PTTH An Giang 

- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh

Di động:           0918.575.393

E-mail:            

5. Ủy viên: Nguyễn Thị Thu Thảo  

- Trưởng phòng Xây dựng Đảng- Nội chính, Báo An Giang

- Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh

Di động:           0949.997.917

E-mail:            thuthaobag@gmail.com

6. Ủy viên: Bùi Quang Vinh   

- Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT tỉnh, Tổng Biên tập Tạp chí Thất Sơn

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Ủy viên Ban Kiểm tra HNB tỉnh

Di động:           0918.868.796

E-mail:            

7.Ủy viên: Nguyễn Xuân Bằng

- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Đài PTTH AG

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh

Di động:            0913.615.226

E-mail:             thanhtrungle68@gmail.com

8. Ủy viên: Phạm Thị Mỹ Hằng 

- Trưởng phòng Phát thanh, Đài PTTH AG

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ tỉnh

Di động:     0918.930.039         

E-mail:       

9. Ủy viên: Ngô Ngọc Chuẩn

-Trưởng phòng Kinh tế, Báo An Giang

-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh

Di động: 0909.439.231   

10. Ủy viên: Nguyễn Hoàng Bá

-Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh

Di động: 0907.214.666