HỘI NHÀ BÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:14:24

Trụ sở: Số 60, Bình Giã, P.8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:          064-3854 019   
Fax:                    064-3854 019            
E-mail:                brvt@bdvn.vnd.net
Đặc san Người làm báo xuất bản 3 tháng/kỳ, số lượng phát hành/kỳ: 500-800 cuốn, số trang: 60 trang
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 34 hội viên
 
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020 (tháng 3)
 
Chủ tịch Phan Đức Hiền
- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam
- Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Địa chỉ:   28 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu
Điện thoại CQ:   064-3856 115                                                            
Di động:             0913 948 348
E-mail:               phanduchienbaobrvt@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Trương Đức Nghĩa
- Trưởng phòng Thư ký Xuất bản Báo Bà Rịa- Vũng Tàu

Điện thoại CQ:   064-3854 019
Điện thoại NR:   064-3521 099
Di động:             0972 499 299
Email:                 nghiabaobrvt@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Lưu Quang Kha
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại CQ:   064- 3721 115
Di động:             0919 489 575
Email:                 quangkhabrt@gmail.com
 
Ủy viên Thường vụ Hoàng Văn Định
- Phó Thư ký Chi hội Văn phòng

Điện thoại CQ:  064-3576 309
Di động:            0902 500 068
Email:                hoangdinhvt59@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Nguyễn Quỳnh Lê
- Phụ trách Ban Khoa giáo-Pháp luật Đài PT-TH tỉnh

Điện thoại CQ:   064-3721 115
Di động:             0933 380 967
Email:                quynhlevt@gmail.com
 
Ủy viên Đỗ Nguyễn Hoàng Dung
- Trưởng phòng Kinh tế Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại CQ:   064- 3856 115
Di động:             0949 720 722
Email:                 hoangdungnews@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Huỳnh Thị Liên
Điện thoại CQ:   064-3856 115
Di động:             0989 679 596
Email:                 lienbaobrvt@gmail.com
 
Ủy viên Lê Huy Mậu
- Thư ký Chi hội Tạp chí Văn Nghệ

Điện thoại CQ:  064-3854 394
Di động:            0913 172 050
Email:                mauhuyle@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Lê Thắng Mỹ
- Phó Ban Chuyên đề Đài PT-TH tỉnh

Điện thoại CQ:  064-3717 772
Di động:            0989 175 887
Email:                lemybrt@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thu Hà
- Tổ trưởng Tổ phóng viên PT

Điện thoại CQ:   064-3717 772
Di động:             0913 108 499
Email:                 thuha1974@gmail.com
 
Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Thị Xuân
Điện thoại CQ:    064-3511 685
Di động:              0913 957 699