HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC GIANG

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:5:2

Trụ sở:  Tầng 9, Nhà B, khối Đảng-Đoàn thể, Liên cơ tỉnh, Quảng trường 3-2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại:         0240-3853 422- 3554 686      
Fax:                   0240- 3853 422
E-mail:               hnbbacgiang@gmail.com      
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 29 hội viên  
     
Đại hội HNB tỉnh Bắc Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (tháng 6)
 
Chủ tịch  Nguyễn Thế Dũng
- Giám đốc Đài PT-TH Bắc Giang

Địa chỉ:                Đường 398, xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại CQ:    0240- 3859 637
Điện thoại NR:    0240- 3522 216
Di động:              0913 257 779
E-mail:                thedungptth@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Bình Dương
Điện thoại CQ:    0240- 3554 686   
Điện thoại NR:    0240- 3828 035  
Di động:              0913 582 518
Email:                 binhduongbbg@gmail.com 
 
Phó Chủ tịch Trịnh Văn Ánh
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Tổng Biên tập Báo Bắc Giang

Địa chỉ:  Số 49 Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại CQ:    0240- 3554 877   
Điện thoại NR:    0240- 3856 509   
Di động:              0965 989 888
Email:                 haianhbbg@gmail.com

Trưởng Ban Kiểm tra Trần Văn Đức
- Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang

Điện thoại CQ:    0240- 3855 327  
Điện thoại NR:    0240- 3828 069   
Di động:               0913 257 242
Email:                 tranduc.bbg@gmail.com
 
Thường trực Văn phòng: Nguyễn Thị Thắm
- Ủy viên Ban Kiểm tra 

Điện thoại CQ:    0240- 3853 422
Điện thoại NR:    0240- 3853 405
Di động:              0982 723 569
E-mail:                thamnhabaobacgiang@gmail.com 

Các Ủy viên BCH HNB Bắc Giang:
Ủy viên Tạ Văn Dương
- Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang

Điện thoại CQ:    0240- 3556 668  
Điện thoại NR:    0240- 3856 708   
Di động:              0913 000 357
Email:                 daiduongbbs@yahoo.com.vn 
 
Ủy viên Nguyễn Giang Nam
- Trưởng phòng Chuyên đề Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang

Điện thoại CQ:    0240- 3823 888    
Di động:              0912 330 175
Email:                 giang_nambgtv@yahoo.com
 
Uỷ viên Lê Thế Phương
- Thư ký Chi hội, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Bắc Giang

Điện thoại CQ:    0240- 3856 624    
Di động:              0989 661 546
Email:                 thephuongbaobacgiang@gmail.com 
 
Uỷ viên Nguyễn Thị Mai Phương
- Thư ký Chi hội, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sông Thương

Điện thoại CQ:    0240- 3825 480   
Điện thoại NR:    0240- 3542 489
Di động:              0989 661 546
Email:                 nguyenmaiphuonghvn@gmail.com