HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC GIANG

Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 | 5:4:2

Trụ sở:  Tầng 9, Nhà B, khối Đảng-Đoàn thể, Liên cơ tỉnh, Quảng trường 3-2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.853.422
E-mail: hnbbacgiang@gmail.com
Đặc san: Người làm báo Bắc Giang.
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 29 hội viên
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024
 
1. Chủ tịch: Trịnh Văn Ánh
 Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập Báo Bắc Giang.
Địa chỉ: 49 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại DĐ: 0965.969.888
E-mail: haianhbbg@gmail.com
 
2. Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Bình Dương
Điện thoại cơ quan: 02043.554.686
Di động: 0913.582.518
E-mail: binhduongbbg@gmail.com
 
3. Phó chủ tịch: Tạ Văn Dương
Giám đốc Đài PT-TH Bắc Giang.
Điện thoại: 0913.000.357
E-mail: daiduongbbs@Yahoo.com
 
4. Ủy viên BCH: Nguyễn Giang Nam
Phó Giám đốc Đài PT-TH Bắc Giang
 Điện thoại: 0912.330.175
E-mail: giangnambgtv@Yahoo.com
 
5. Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Thu Hà.
Phó trưởng phòng Biên tập Đài PT-TH Bắc Giang.
Điện thoại: 0982. 917.379.
E-mail: thuhabgtv@gmail.com
 
6. Ủy viên BCH, Trưởng Ban kiểm tra: Trần Văn Đức.
Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang.
Điện thoại: 0913. 257.242
E-mail: tranduc.bbg@gmail.com
 
7. Ủy viên BCH: Lê Thế Phương.
Trưởng phòng Thư ký – Tòa soạn Báo Bắc Giang.
 Điện thoại: 0942.707.383
E-mail: thephuongbbg@gmail.com
 
8. Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Mai Phương.
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sông Thương.
Điện thoại: 0982.354.489
E-mail: nguyenmaiphuonghvh@gmail.com
 
9. Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Thắm.
Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 0982.723.569
E-mail: thamnhabaobacgiang@gmail.com