HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC KẠN

Thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2020 | 13:22:50

Trụ sở: Số 27, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại:  0209 3879064

Email: hoinhabao@backan.gov.vn

Đặc san: Người làm báo Bắc Kạn.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tháng 6/2020).

1. Chủ tịch: Lục Đại Lượng

-Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Di dộng:  0915197789

Email: luongld.tbk@backan.gov.vn

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Lưu Thị Thu Hà

Điện thoại cơ quan: 0209 3879064

Di động:  0984145 826

Email: haltt.hnb@backan.gov.vn

3. Trưởng Ban Kiểm tra: Liêu Văn Bảy

-Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn.

Di động:  0904017008

Email: baylv.bbk@backan.gov.vn

4. Ủy viên Ban Chấp hành: Hoàng Chung Thảo

-Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn.

Di động:  0382.555.222

Email: thaohc.bbk@backan.gov.vn

5. Ủy viên Ban Chấp hành: Nguyễn Đức Thành

-Trưởng phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

Di động:  0975.662.299

Email: thanhnd.tbk@backan.gov.vn

6. Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra: Nguyễn Thị Kim Huệ

-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

Di động:  0972 279 035                

7. Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra: Bùi Văn Khiêm

-Trưởng phòng Điện tử Báo Bắc Kạn.

Di động:  0982 908 095

Email: khiembv.bbk@backan.gov.vn