HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:7:52

Trụ sở:  Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
Điện thoại:        0241. 3874 816 - 3827 037
Fax:                  0241. 3822 363
E-mail:              hoinhabaobacninh@gmail.com
Tạp chí Người làm báo Bắc Ninh xuất bản 2 tháng/kỳ, số lượng phát hành 500 cuốn
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 18 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Bắc Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6): 
 
Chủ tịch Nguyễn Tiến Vụ
- Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh
Điện thoại CQ:  0222. 3.626.999
Điện thoại NR:  
Di động:            0917.746.868
E.mail:              baobacninh@bacninh.gov.vn
 

Ủy viên Nguyễn Bá Sinh

Nguyên Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu Thanh An, phường Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0913.259.125

 

Ủy viên Nguyễn Đình Trai

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu 3, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Di động: 0912.496.127

     

Ủy viên Nguyễn Khắc Tuấn

Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.870.779

Di động: 0969.833.456

 

Ủy viên Phạm Vũ Tuấn

Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.827.037

Di động: 0912.566.333

     

Ủy viên Nguyễn Tiến Nghị

Trưởng phòng Thời sự Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0912.145.269

 

Ủy viên Đỗ Thanh Xuân

Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.875.733

Di động: 0982.179.708

 

Ủy viên Hoàng Công Huy

Trưởng Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.863.242

Di động: 0913.358.381

 

Ủy viên Trần Thị Uyên

Trưởng phòng phóng viên Kinh tế đời sống Báo Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại CQ: 0222. 3.827.084

Di động: 0912.548.669

 

Ủy viên Lê Quang Thuận

Phó Trưởng phòng Thư ký biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, phường Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0914.384.857

 

Ủy viên Nguyễn Quang Trung

Phó Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Người Kinh Bắc - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 1 Lý Thái Tổ, T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0912.298.215