HỘI NHÀ BÁO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:48:11

Trụ sở:  Số 84, Phạm Hùng, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định            
Điện thoại:          056-3823.960
                           056- 3815 348
Fax:                    056- 3823.960
E-mail:                hoinhabaobinhdinh@vnn.vn
Tạp chí/Đặc san:  ...........................................
 
Đại hội HNB tỉnh Bình Định Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 6)
 
Chủ tịch Đỗ Nguyên Hùng
- Tổng Biên tập Báo Bình Định

Điện thoại CQ:    
Di động:
 
Phó Chủ tịch Lưu Ngọc Minh
- Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định
- Trưởng Ban Nghiệp vụ

Điện thoại CQ:    056- 3821 876                                                            
Điện thoại NR:    056- 3646 976
Di động:              0913 405 530
E-mail:                 minhhieubbd@yahoo.com.vn
 
Phó Chủ tịch  Lê Đức Nhã
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Bình Định

Điện thoại CQ:                                                                  
Điện thoại NR:      
Di động:                
E-mail:                   
 
Trưởng Ban Kiểm tra-Chánh Văn phòng Nguyễn Xuân Thành
Điện thoại CQ:        056- 3815 348                                                            
Điện thoại NR:        056- 3841 919            
Di động:                  0914 010 580
E-mail:                    xuanthanhhnbbd@gmail.com
 
Ủy viên Trần Văn Hải
- Phó phòng Biên tập Chuyên đề Đài PT-TH Bình Định
- Ủy viên Ban Kiểm tra

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên Ban Thường vụ Trần Quang Khanh
- Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
- Thư ký Tòa soạn Báo Bình Định

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên Nguyễn Chơn Hiền
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Định

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên Hồ Thị Đông Huyền
- Đài PT-TH Bình Định

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên: Lê Văn Lợi
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Bình Định

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên: Nguyễn Thị Minh Loan
- Cán bộ Văn phòng Hội

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên: Nguyễn Thanh Mừng
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   

 
Ủy viên: Trần Bá Phùng
- Trưởng phòng Tòa soạn Báo Bình Định

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên: Mai Văn Thìn
- Trưởng phòng Văn nghệ Đài PT-TH Bình Định

 Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:   


Ủy viên: Lê Viết Thọ
- Trưởng phòng Báo Bình Định điện tử

Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email: