HỘI NHÀ BÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:43:18

Trụ sở: Số 50 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân Phú,TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại:       0651- 3899 689
Fax:                 0651- 3881 826   
Đặc san nghề báo xuất bản 3 tháng/kỳ, phát hành 500 cuốn/kỳ, 52 trang
 

Đại hội HNB tỉnh Bình Phước Khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 7)
 
Chủ tịch Phan Minh Hoàng
- Giám đốc Đài PT-TH Bình Phước      
   
Điện thoại CQ: 0651- 3870.719                                                          
Di động:           0919 767 676
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long                                                             
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Bình Phước          
           
Điện thoại CQ:   
Di động:             
Email:                 
       
Phó Chủ tịch Đoàn Như Viên                                                                                                                    

  - Tổng Biên tập Báo Bình Phước                                                                                                                

Điện thoại CQ:   
Di động:             
Email:        
 
Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Ngọc Vũ
- Tổng Biên tập Tạp chí KHTĐ

 
Ủy viên-  Chánh Văn phòng Hội Ngô Ngọc Thắng

Điện thoại CQ:   
Di động:             0903 043 901
Email:        

 
Ủy viên Đinh Tiến Bình      
- Trưởng phòng Báo Bình Phước              
         
Điện thoại CQ:   0651- 3881.828 
Điện thoại NR:   0651- 3881.733  
Di động:             0973 933 444
 
Ủy viên:  Đoàn Văn Thể
Ủy viên: Trịnh Thị Tâm
- Phó Tổng Biên tập Báo Bình Phước

 
 Ủy viên: Lâm Văn Phương
- Phó phòng Báo Bình Phước

 
Ủy viên: Phạm Thị Thanh Phương
- Trưởng phòng Đài PT-TH Bình Phước

 
Ủy viên: Lê Hưng Cát
- Phó phòng Đài PT-TH Bình Phước