HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐỒNG THÁP

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:9:12

Trụ sở: Số 397, Đường Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp
Điện thoại:          0673- 876 113/876 114
Email:                 hoinhabao_dt@yahoo.com.vn
Tạp chí/Đặc san: ..............................................
 
Đại hội HNB tỉnh Đồng Tháp Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7)

Chủ tịch  Bùi Thanh Hồng
- Giám đốc Đài PT-TH Đồng Tháp
Điện thoại CQ:   0673- 876 113/876 114
Điện thoại NR:   0673- 859 099
Di động:             0913 967 200
Email:                 buithanhhongthdt@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Dương Thị Lan
Điện thoại CQ:    0673- 876 114
Điện thoại NR:    0673- 242 991
Di động:              0913 968 044
Email:                 duonglanbdt@gmail.com
 
Phó Chủ Tịch Võ Thị Kim Loan
- Trưởng phòng Thư ký tòa soạn Báo Đồng Tháp
Điện thoại CQ:    0673- 853 793
Di động:              0919 363 394
Email:                 kimloanbdt@gmail.com
  
Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Văn Thi 
Điện thoại CQ:    0673- 876 113
Di động:               0913 867 292
Email:                  nguyenthi.ttx@gmail.com
 
Ủy viên-Chánh Văn Phòng Nguyễn Thị Bích Nga 
Điện thoại CQ:     0673- 876 113
Di động:               0979 733 919
Email:                  hoinhabao_dt@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Nguyễn Trọng Quý
- Phó Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Đồng Tháp
Điện thoại CQ:     0673- 855 249
Di động:               0918 669 331
Email:                  nguyentrongqui63@gmail.com 
 
Ủy viên Phùng Tùng Thiện
- Đài PT-TH Đồng Tháp
Di động:               0908 500 959
Email:                  ddtungthien2006@gmail.com