HỘI NHÀ BÁO TỈNH GIA LAI

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 15:39:3

 
Trụ sở:  Số 6, Võ Thị Sáu, TP. Pleiku, T. Gia Lai
Điện thoại:       059-3876 079
                        059-3718 209
E-mail:             hoinhabaogialai@gmail.com
 
Đại hội HNB tỉnh Gia lai Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 8)
 
Chủ tịch Trần Văn Nghĩa
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam 
- Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai
Địa chỉ:   92 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, Gia Lai
Di động:           0913 426 708
Email:              nghiatranvanbgl@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Trần Ngọc Nhung
- Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai
Địa chỉ:  Số 1 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku, Gia Lai
Di động:           0913 487 946
Email:              nhungtn2008@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Huỳnh Kiên
- Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai
Địa chỉ:  26 Nguyễn Thiếp, TP. Pleiku, Gia Lai          
Di động:           0913 450 369
Email:              huynhkientp@gmail.com
 
Ủy viên- Thường trực Văn phòng Lê Bá Tuế
Điện thoại CQ: 059- 3718 209                                  
Di động:           0988 130 204
E-mail:             lebatue@gmail.com
 
Ủy viên Văn Công Hùng
- Phó Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật Gia Lai                  
Di động:           0903 508 358
E-mail:             vanconghungnt@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Nay H' Ne
- Phó phòng Biên tập Chương trình tiếng dân tộc Đài PT-TH Gia Lai
Di động:           0914 099 037
 
Ủy viên Lương Văn Danh
- Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Gia Lai                      
Di động:           0986 231 188
E-mail:             duydanhpk@@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Mỹ Dung
- Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã An Khê                          
Di động:           0905 297 705
E-mail:             mydungak@gmail.com
 
Ủy viên Đoàn Thị Bích Nga
- Trưởng phòng Báo ảnh- Tư liệu và bạn đọc Báo Gia Lai                                 
Di động:           0914 006 283
E-mail:             bichnga75bgl@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Khắc Quang
- Trưởng phòng Chuyên đề Đài PT-TH Gia Lai                                
Di động:           0913 429 738
E-mail:             quangnguyentv@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Đường Trung Tính
Di động:           0913 419 355