HỘI NHÀ BÁO TỈNH HÀ TĨNH

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 15:16:40

 
Trụ sở:  Số 34, Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh
Điện thoại:       039-3855 463- 3850 548
Fax:                 039- 3855 463
Email:              hoinhabaoht1@yahoo.com
Tạp chí/Đặc san: .......................................
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 48 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Hà Tĩnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7)
 
Chủ tịchNguyễn Xuân Hải
Di động:           0904 564 789
Email:              xuanhai40@gmail.com
  
Phó Chủ tịch Phan Trung Thành
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh
Điện thoại CQ:  039- 3855 961
Di động:            0913 054 453
Email:               thanhhuyenhtv@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Công Thành
- Trưởng Ban Kiểm tra
- Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh
Điện thoại CQ:  039- 3855 961
Di động:            0913 054 453
Email:               nguyencongthanhbht@gmail.com    
 
Chánh Văn phòng: Phan Thị Thanh
Điện thoại CQ:  039- 3855 463                                                            
Điện thoại NR:  039- 3857 700            
Di động:            0912 136 259
E-mail:              thuthanhhnb@gmail.com
 
Ủy viên, Phó Ban Kiểm tra: Trần Văn Long
- Phó Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Hà Tĩnh
Di động:           0982 325 778
Email:              tranlongth@gmail.com
 
Ủy viên: Phạm Thị Thanh Hoài
- Phụ trách các Câu lạc bộ
Di động:          0902 262 979
 
Ủy viên: Nguyễn Thuận Huế
Di động:          0988 428 584
 
Ủy viên: Phan Tấn Linh
- Thư ký Chi hội VPĐD-PVTT
Di động:          0919 865 688
 
Ủy viên: Lê Hữu Đồng
- Thư ký Chi hội các Đài TT-TH huyện phía Bắc
Di động:          0912 094 761
 
Ủy viên: Nguyễn Thị Mai Dung
- Thư ký Chi hội các Đài TT-TH huyện phía Nam
Di động:          0919 650 179
 
Ủy viên: Trần Tuấn Nghĩa
- Ủy viên Ban Kiểm tra
Di động:          0913 438 899
 
Ủy viên: Đậu Văn Quốc
- Thư ký Chi hội Đài PT-TH Hà Tĩnh
Di động:          0913 071 203
 
Ủy viên: Thái Văn Sinh
- Thư ký Chi hội Tạp chí Hồng Lĩnh
Di động:          0917 979 878
 
Ủy viên: Bùi Chính Thu
- Thư ký Chi hội Báo Hà Tĩnh
Di động:          0903 452 667.