HỘI NHÀ BÁO TỈNH HẢI DƯƠNG

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 15:7:4

 
Trụ sở: Tầng 5, Số 10, Phố Đức Minh, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
Điện thoại:       0320- 3897 490-3897 491- 3897 492- 3897 493                                                            
  Fax:                 0320- 3897 493
Email:              hoinhabaotinhhaiduong@gmail.com
Đặc san Người làm báo Xứ Đông xuất bản 3 tháng/kỳ, phát hành 600 cuốn/kỳ, 48 trang
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 41 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Hải Dương Khóa VII, nhiệm kỳ 2012-2017 (tháng 12)
 
Chủ tịch  Nguyễn Thị Hải Vân
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
Điện thoại CQ:   0320- 389 7491 
Điện thoại NR:   0320- 385 3626
Di động:             0912 062 977       
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Quý Trọng
- Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương
Điện thoại CQ:   0320- 3897 955
Điện thoại NR:   0320- 3841 081
Di động:             0914 563 344   
Email:                ng.trong@gmail.com
Phó Chủ tịch Quách Thị Thủy
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Hải Dương
Điện thoại CQ:   0320- 3852 716
Điện thoại NR:   0320- 3859 894
Di động:             0983 341 275
Email:                 thanhthuyhdtv@gmail.com
 
Chánh Văn phòng Trần Văn Thất
Điện thoại CQ:     0320- 3897 490                                          
Điện thoại NR:     0320- 3843 133          
Di động:               0976 964 094
Email:                  tranvanthathvt@gmail.com
 
Phó Chánh Văn phòng  Vũ Đình Thiệu
Điện thoại CQ:      0320- 3897 492
Điện thoại NR:      0320- 3844 733
Di động:                0986 147 934

Các Ủy viên BCH:

Ủy viên Nguyễn Hùng Chương
- Trưởng phòng Thư ký tòa soạn Báo Hải Dương
Điện thoại CQ:       0320- 3897 956
Điện thoại NR:       0320- 3857 955
Di động:                 0987 465 566
Email:                     nghungchuong@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Mây
- Phó phòng Hành chính-Trị sự Báo Hải Dương
Điện thoại CQ:       0320- 3897 615
Điện thoại NR:       0320- 3891 160
Email:                    vanmaybhd@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Văn Cửu
- Trưởng phòng Văn nghệ Đài PT-TH tỉnh Hải Dương
Điện thoại CQ:         0320- 3848 180
Điện thoại NR:         0320- 3747 514
Di động:                   0988 926 695
Email:                      nguyencuuhdtq@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Trọng Thắng
- Trưởng phòng Báo chí và Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông
Di động:                   0983 172 286
Email:                      thangnt.tttt@gmail.com
 
Ủy viên Tăng Bá Hanh
- Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Điện thoại CQ:         0320 3855 310
Di động:                   0912 106 050
Email:                      tangbahanhvhttdl@gmail.com

Tổng Biên tập Báo Hải Dương Nguyễn Hải Bình

Giám đốc Đài PT-TH Hải Dương Nguyễn Minh Quang