HỘI NHÀ BÁO TỈNH HẬU GIANG

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 15:1:56

Trụ sở: Đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP. Vị Thanh, T. Hậu Giang
Điện thoại:          07116- 271 276
Fax:                    07113- 582 028
Email:                 hoinhabaothg@gmail.com
Tạp chí/Đặc san: ........................................
 
Đại hội HNB tỉnh Hậu Giang Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7)
 
Chủ tịch Trần Anh Dũng
- Giám đốc Đài PT-TH Hậu Giang
Điện thoại CQ:    07116- 271 276                          
Di động:              0913 975 451
E-mail:                khuongchanh@gmail.com; keminh@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Tô Thanh Bình
Điện thoại CQ:    0711- 6271 276      
Di động:              0939 150 160 
E-mail:                binhhaugiang2015@gmail.com
 
Phó Chủ tịch  Lê Văn Tông  
- Tổng Biên tập Báo Hậu Giang                                                                                                                 
Điện thoại CQ:     0711- 3878 769
Di động:               0918 869 983
E-mail:                 letong1963@gmail.com 
 
Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Tấn Phúc
- Tổng Biên tập Báo Hậu Giang
Điện thoại CQ:    0711-3878 769
Di động:              0909 906 768
E-mail:                tanphucbhg@gmail.com
 
Ủy viên Võ Xuân Hiệp
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang
Điện thoại CQ:    0711-3581 345
Di động:              0908 471 999
E-mail:                vxhiep@gmail.com
 
Ủy viên Trần Thanh Nhã
- Phó Phòng Dịch vụ và quảng cáo Đài PT-TH Hậu Giang
Di động:              0918 642 671
E-mail:                tranthanhhg@gmail.com
 
Ủy viên  Trần Thị Nhung
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Long Mỹ
Điện thoại CQ:    0711-3871 348
Di động:              0918 204 515
E-mail:                nhunglelm@gmail.com