HỘI NHÀ BÁO TỈNH HÒA BÌNH

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 14:58:4

Trụ sở:               Số 6, Đường Nguyễn Huệ, P. Phương Lâm, TP.Hoà Bình, T. Hòa Bình
Điện thoại:           0218-3856.872
 
Đại hội HNB tỉnh Hòa Bình Khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6)
 
Chủ tịch: Đinh Văn Ổn
- Tổng Biên tập Báo Hoà Bình
Điện thoại CQ:     0218- 3852 525
Di động:               0913 359 801
 
Phó Chủ tịch Thường trựcHà Đức Nam
Điện thoại CQ:    0218- 3856.872                          
Di động:              0913.359.866
Email:                  haducnam@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Trần Ngọc Hoa
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Hòa Bình
 
Trưởng Ban Kiểm tra Lê Văn Va
- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hòa Bình
 
Ủy viên Hoàng Thanh Nga
- Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Hòa Bình
 
Ủy viên Đinh Bá Cầm
- Trưởng đài TT-TH huyện Cao Phong
 

Ủy viên Nguyễn Tuyết Mai

- Phó phòng Thời sự Đài PT-TH Hòa Bình