HỘI NHÀ BÁO TỈNH HƯNG YÊN

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 14:50:16

Trụ sở:  Số 309, Đường Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
Điện thoại:         0321-3862.272
Fax:                   0321- 3864.816
Đặc san Người làm báo Hưng Yên xuất bản 3 tháng/kỳ/700 cuốn
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 13 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Hưng Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 1)
 
Chủ tịch  Nguyễn Công Đán
- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam
- Giám đốc Đài PT-TH Hưng Yên
Điện thoại CQ:   0321- 3863 912
Điện thoại NR:   0321- 3865 314
Di động:             0913 311 994
Email:                danduchytv@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Văn Thành
Điện thoại CQ:   0321- 3550 956
Điện thoại NR:   0321- 3600 118
Di động:             0903 460 117
E-mail:               phamthanhhy@gmail.com
 
Phó Chủ tịch  Nguyễn Hoàng Linh
- Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên
Di động:             0904 512 425
E-mail:               hoanglinhhy@gmail.com
 
Trưởng ban Kiểm tra Trần Huy Bắc
- Trưởng Ban Khoa giáo Đài PT-TH Hưng Yên
Di động:             0912 336 007
E-mail:               vietbachytv@gmail.com
 
Ủy viên Đỗ Thị Mai Ngoan
- Trưởng đại diện TTXVN tại Hưng Yên
Di động:             0912 594 089
E-mail:               maingoanttxvn@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Mạnh Hoàn
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật Hưng Yên
Di động:             0982 963 525
E-mail:               manhhoan.nguyen631@gmail.com
 
Ủy viên Đỗ Thị Minh Nghĩa
- Trưởng phòng Kinh tế Báo Hưng Yên
Di động:             0903 452 336
E-mail:               dominhnghiabaohy@gmail.com