HỘI NHÀ BÁO TỈNH KON TUM

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 14:13:8

Trụ sở:  Số 413 đường U-RE, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum   
Điện thoại:        060- 3861 874 
Fax:                   060- 3703 345
E-mail:              hoinhabaokontum@gmail.com
Đặc san Người làm báo Kon Tum xuất bản 3 tháng/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 15 hội viên

Đại hội HNB tỉnh Kon Tum Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 6)
 
Chủ tịch Trịnh Văn Tâm
Điện thoại CQ:  060-3861 874
Di động:            0914 102 017
E-mail:              tamtrinhkrt@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực  Dương Tôn Bảo 
- Trưởng phòng Báo chí-Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
Di động:            0914 014 221
E-mail:              duongtonbaokt@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Phan Cư
- Giám đốc Đài PT-TH Kon Tum
Di động:          0905 031 718        
 
E-mail:            phancukrt@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Văn Thống
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH tỉnh

Ủy viên Đinh Sỹ Tạo

Ủy viên  Phan Văn Hoàng
- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum
 
Ủy viên Phạm Minh Bảo
- Trưởng phòng Phóng viên Kinh tế
 
Ủy viên Lê Hồng Quân
- Phó phòng Văn nghệ-Chuyên đề Đài PT-TH Kon Tum
 
Ủy viên Y Phiếu
- Phó phòng PT-TH tiếng dân tộc Đài PT-TH Kon Tum