HỘI NHÀ BÁO TỈNH LAI CHÂU

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 13:48:16

 
Trụ sở:  Phường Tân Phong, TX. Lai Châu, T. Lai Châu
Điện thoại:   0231- 2246 636
E-mail:         hoinhabaotinhlaichau@gmail.com
 
Đại hội HNB tỉnh Lai Châu Khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015 (tháng 8)
 
Chủ tịch Nguyễn Văn Mai
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
Di động:      0978 620 555         
Email:         nguyenmaitv@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Khoàng Văn Thành                                                                                                                 
-- Tổng Biên tập Báo Lai Châu
Di động:      0912 394 645
 
Trường ban Kiểm tra Lò Thái Cường
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Lai Châu        
      
Thường trực Văn phòng Phan Thị Hằng
Di động:      0986 351 077
Email:         saobienbandem83@gmail.com