HỘI NHÀ BÁO TỈNH LÂM ĐỒNG

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 13:40:24

Trụ sở:  Số 5, Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng            
Điện thoại:            063- 3829 685
E-mail:                  hoinhabaold@gmail.com
Tạp chí Người làm báo Lâm Đồng xuất bản 2 tháng/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 21 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Lâm Đồng Khóa VI, nhiệm kỳ 2012-2017 (tháng 8)
 
Chủ tịch Nguyễn Thanh Nhân  
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam           
- Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063- 3822 053                                                           
Di động:                0913 684 655
Email:                   tn.ptthld@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Hùng             
Di động:                063- 3915 886                                                           
Email:                   thanhhungdalat@gmail.com
 
Phó chủ tịch Hồ Thị Lan
- Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3822 473
Di động:                0913 034 466
Email:                   lanht@lamdong.gov.vn
 
Ủy viên Nguyễn Thanh Đạm
- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3540 359
Di động:                0913 934 431
Email:                   tbtnguyenthanhdam@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Tấn Lộc
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3831 018
Di động:                0913 729 252
Email:                   tanlocptthld@gmail.com
 
Ủy viên Trần Thị Mai Phương
- Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3837 739
Di động:                0915 590 595
Email:                   phuongttm@lamdong.gov.vn
 
Ủy viên Trần Khánh Hòa
- Trưởng phòng Thông tin khoa học quân sự, Học viện Lục quân
Điện thoại CQ:      063-3833 477
Di động:                0983 810 745
Email:                   khanhhoahvlq@gmail.com
 
Ủy viên Phạm Sơn Dũng
- Trưởng phòng Chuyên mục Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3556 575
Di động:                0919 779 159
Email:                   sondungltv@gmail.com
 
Ủy viên K' Tăm
- Đài PT-TH Lâm Đồng
Điện thoại CQ:      063-3536 475
Di động:                0982 278 584
Email:                   ktam@lamdong.gov.vn