HỘI NHÀ BÁO TỈNH LẠNG SƠN

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 13:43:21

 
Trụ sở:  Số 9, Đường Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
Điện thoại/Fax:     025 - 3814 338
E-mail:                  langsonnb@gmail.com
Bản tin Người làm báo Lạng Sơn xuất bản 6 kỳ/năm 
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 17 hội viên

Đại hội HNB tỉnh Lạng Sơn Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 12/2014)

Chủ tịch Hoàng Đình Hôm
- Tỉnh ủy viên
- Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn
Điện thoại CQ:  
Di động:              0913 299 395
Email:                 baolangson@gmail.com               
 
Phó Chủ tịch Thường trực La Ngọc Nhung
Điện thoại CQ:     025 - 3813415 
Di động:               0912 267 350
Email:                  langsonnb@gmail.com
  
Phó Chủ tịch- Trưởng Ban Kiểm tra Vũ Kiều Oanh
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Lạng Sơn
Điện thoại CQ:   025 - 3812 646                            
Di động:             0912 708 386
 
Ủy viên Hoàng Quang Độ
- Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn
Di động:             0986 460 757
Email:                vannghexulang@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Đông Bắc
- Phó Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn
Di động:            0912 048 672
Email:               baolangson@gmail.com
 
Ủy viên  Hoàng Xuân Thái
- Giám đốc Đài PT-TH Lạng Sơn
Điện thoại CQ:  025. 3814 919
Di động:            0912 202 660
 
Ủy viên Tống Đức Sơn
- Phó phòng Biên tập, Đài PT-TH Lạng Sơn
Di động:            0949 219 618
Email:               tongducsonlstv@gmail.com
 
Ủy viên Lương Thị Hồng Quế
- Trưởng phòng Dân tộc, Đài PT-TH Lạng Sơn
Di động:            0912 861 888
 
Phó Chánh Văn phòng Lương Xuân Tam
Điện thoại CQ:     025 - 3814 338                                    
Di động:               0943 328 681
E-mail:                 langsonnb@gmail.com

Kế toán Văn phòng Hội Trần Thị Cúc
Di động:               0949 226 989
E-mail:                 langsonnb@gmail.com