HỘI NHÀ BÁO TỈNH LONG AN

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 13:26:18

 
Trụ sở:                  Số 10, Lê Lợi, Phường 1, TP. Tân An, T. Long An         
Điện thoại:              072- 3821.655
Fax (Báo):              072- 3824.830
Đặc san Người làm báo Long An xuất bản 6 tháng/kỳ
 
Đại hội HNB tỉnh Long An nhiệm kỳ 2012-2017
 
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hồng
- Giám đốc Đài PT-TH Long An
Điện thoại CQ:        072- 3821.655                                                            
Di động:                  0918.350.885
 
Phó Chủ tịchHuỳnh Văn Sáu
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Long An
Điện thoại CQ:        072-
Điện thoại NR:        072-
Di động:      
 
Chánh Văn phòng: Trần Thị Vẹn
Điện thoại:               0918.976.779