HỘI NHÀ BÁO TỈNH NGHỆ AN

Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020 | 14:20:0

Trụ sở: Hội Nhà báo Nghệ An

Địa chỉ: Số 3, Đại lộ Lenin thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại:    02383616777     

Fax:                   

E-mail:       hoinhabaona@gmail.com        

Đặc san: Người làm báo Nghệ An

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020

 

1. Chủ tịch chuyên trách: Trần Duy Ngoãn

- UVBTV Hội Nhà báo Việt Nam

Điện thoại CQ:   02303562802

Di động:    0913567362        

E-mail:     duyngoan@gmail.com         

 

2. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Nguyễn Như Khôi

- Tỉnh Uỷ viên – VUBTV Hội - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An

Điện thoại CQ:   02383500837

Di động:  912126640          

Email: nguyennhukhoi@gmail.com               

 

3. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Phạm Thị Hồng Toan

-  Uỷ viên – UVBTV Hội - Tổng Biên tập Báo Nghệ An

Điện thoại CQ:   02383842203

Di động:   0913273902         

Email: hongtoanbna@gmail.com               

 

4. Trưởng Ban Kiểm tra: Nguyễn Bá Hảo

- UVBTV Hội – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An

Điện thoại CQ:  02383599522

Di động:   0913567369        

Email:    bahao2769@gmail.com           

 

5. Trưởng Ban Nghiệp vụ: Trần Minh Ngọc

- UVBTV – Phó giám đốc đài PTTH Nghệ An

Điện thoại CQ: 02383842700

Di động:      0913543920     

Email:    tranngoc68@gmail.com       

 

6. Uỷ viên: Hồ Viết Dũng

-  Phó Tổng biên tập Báo Công An Nghệ An

Điện thoại CQ: 02383839337

Di động:      0983831337     

Email:    dungbca79@gmail.com            

 

  7. Uỷ viên: Hồ Công Lĩnh

- Phó Tổng biên tập Báo Quân Khu 4

Điện thoại CQ:

Di động:      0982023455   

Email:    incuabo@gmail.com    

 

8. Uỷ viên: Nguyễn Văn Nhật

- Trưởng Cơ quan thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An

Điện thoại CQ:

Di động:      0913352448    

Email:    nguyenvannhatttx@gmail.com 

 

9. Uỷ viên: Nguyễn Thị Thu Hương

-Tổng biên tập Báo Công An Nghệ An

Điện thoại CQ:

Di động:      0915689777   

Email:    nguyenthuhuongldna@gmail.com     

 

10. Uỷ viên: Trần Văn Hùng

- Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An

Điện thoại CQ:

Di động:     0943936178    

Email:    tranvanhung72@yahoo.com        

    

11. Uỷ viên: Nguyễn Thị Phước

-Tổng biên tập tạp chí Sông Lam (Đã nghỉ hưu 2018)