HỘI NHÀ BÁO TỈNH PHÚ YÊN

Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020 | 15:28:13

Trụ sở: 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3841645
Email: nhabaophuyen@gmail.com; hoinhabaopy@gmail.com
Đặc san: Người làm báo Phú Yên, 2-4 kỳ/năm
Chi hội Nhà báo và Câu lạc bộ trực thuộc: Chi hội Nhà báo Báo Phú Yên, Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Phú Yên, Chi hội Nhà báo Thường trú, Chi hội  Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Phú Yên, Chi hội Nhà báo Tạp chí Tri thức Phú Yên, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo, Cau lạc bộ Nhà báo nữ, Câu lạc bộ Ảnh báo chí. 
Đại hội Hội Nhà báo Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
 
1. Chủ tịch: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tổng Biên tập Báo Phú Yên
Điện thoại cơ quan: 0257.3842488
Di động: 098.9954599
Email: quyen.daophamhoang@gmail.com
 
2. Phó Chủ tịch thường trực: Phạm Đoàn Anh Kiệt
Điện thoại: 0257.3550639
Di động: 091.7083639
Email: anhkietpy@gmail.com
 
3. Phó Chủ tịch: Phạm Văn Trí
Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên
Điện thoại cơ quan: 0257.3823621
Di động: 098.5017054
Email: trithanhpy@gmail.com
 
4. Ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm tra: Trình Văn Kế
Chức danh: Văn phòng Thường trú Báo Nhân Dân tại Phú Yên
Điện thoại: 090.9094217
Email: trinhkepy@gmail.com
 
5. Ủy viên BCH: Nguyễn Hoài Sơn
Chức danh: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
Điện thoại: 090.5900998
Email: nguyenhoaisonpy@gmail.com
 
6. Ủy viên BCH: Huỳnh Thạch Thảo
Chức danh: Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 091.4140459
Email: thaoh66@gmail.com
 
7. Ủy viên BCH: Nguyễn Văn Phỉ
Chức danh: Nguyên Trưởng phòng PX03, Công an tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 091.3826637