HỘI NHÀ BÁO TỈNH THÁI BÌNH

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 10:35:37

Trụ sở: Tầng 1, số 2, nhà Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũ,
              phố Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình 
Điện thoại:        0363- 733 948 
Fax.                  0363- 730 707
E-mail:              trungducbtb@gmail.com
Đặc san Người làm báo Thái Bình xuất bản 3 tháng/số, 1000 cuốn
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 27 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Thái Bình Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 12) 
 
Chủ tịch Vũ Anh Thao  
- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam  
- Tổng Biên tập Báo Thái Bình
Địa chỉ: 13 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại CQ: 0363- 691 559
Di động            0913 555 633
Email:               vuanhthaotbtv@gmail.com
  
Phó Chủ tịch Thường trực Phí Văn Thành
Điện thoại CQ: 0363- 733 948   
Di động:           0912 338 687
E-mail:              trungducbtb@gmail.com
 
Trưởng Ban Kiểm tra Vũ Văn Nghiêm
- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Thái Bình
Di động:           0913 555 626
E-mail:             vunghiemthtb@gmail.com
 
Ủy viên Lê Thanh Thưởng
- Phó Tổng Biên tập Báo Thái Bình
Di động:           0912 443 745
E-mail:             lethanhthuong.btb@gmail.com
 
Ủy viên Vũ Văn Mạnh
- Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Thái Bình
Di động:           0913 501 759
E-mail:             vumanhbaothaibinh@gmail.com
 
Ủy viên Vũ Thị Tươi
- Phó phòng Chuyên đề Đài PT-TH Thái Bình
Di động:           0912 257 125
E-mail:             vuhongtuoithtb@gmail.com
 
Ủy viên Trần Thị Thoa
- Trưởng phòng Biên tập chương trình Đài PT-TH Thái Bình
Điện thoại CQ: 0363- 748 263
Di động:           0916 408 991
E-mail:             kimthoatbtv@gmail.com