HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 979/QĐ-HNBVN, ngày 06/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương

Chủ nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018 | 17:32:31

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 979/QĐ-HNBVN, ngày 06/4/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương xem tại đây