Hà Nội: Sáp nhập 4 phường của quận Hai Bà Trưng và 6 xã ở các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên

Thứ tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020 | 7:44:13

Từ 1/3 tới, Hà Nội sẽ tiến hành sáp nhập 4 phường (Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ) thuộc quận Hai Bà Trưng để thành lập 2 phường mới...

ảnh 1

Một góc phố thuộc phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có thông báo về việc công bố 09 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Đáng chú ý trong số này có Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng, huyện Phúc Thọ, huyện Phú Xuyên thuộc thành phố Hà Nội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020.

Cụ thể, Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng, gồm: nhập toàn bộ 0,14km2 diện tích tự nhiên, 4.489 người của phường Bùi Thị Xuân và 0,01km2 diện tích tự nhiên, 642 người của phường Ngô Thì Nhậm vào phường Nguyễn Du. Sau khi nhập, phường Nguyễn Du có 0,52km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.399 người.

Cùng đó, nhập toàn bộ 0,18 km2 diện tích tự nhiên, 5.526 người của phường Ngô Thì Nhậm vào phường Phạm Đình Hổ. Sau khi nhập, phường Phạm Đình Hổ có 0,48km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.611 người.

Sau khi sắp xếp, quận Hai Bà Trưng có 18 phường.

Nghị quyết cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phúc Thọ như sau: Thành lập xã Xuân Đình trên cơ sở nhập toàn bộ 4,26km2 diện tích tự nhiên, 3.080 người của xã Cẩm Đình và toàn bộ 4,9km2 diện tích tự nhiên, 5.732 người của xã Xuân Phú. Sau khi thành lập, xã Xuân Đình có 9,16km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.812 người.

Thành lập xã Sen Phương trên cơ sở nhập toàn bộ 2,34km2 diện tích tự nhiên, 1.710 người của xã Phương Độ và toàn bộ 5,55km2 diện tích tự nhiên, 10.042 người của xã Sen Chiểu. Sau khi thành lập, xã Sen Phương có 7,89km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.752 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Phúc Thọ có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên như sau: thành lập xã Nam Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 3,2km2 diện tích tự nhiên, 2.675 người của xã Thụy Phú và toàn bộ 3,3km2 diện tích tự nhiên, 5.963 người của xã Văn Nhân. Sau khi thành lập, xã Nam Tiến có 6,5km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.638 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Phú Xuyên có 27 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 2 thị trấn.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 01 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Theo Duy Tiến/ ANTĐ

https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-sap-nhap-4-phuong-cua-quan-hai-ba-trung-va-6-xa-o-cac-huyen-phuc-tho-phu-xuyen/844148.antd