Hà Nội cấm dùng ngân sách mua quà tặng

Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017 | 18:36:11

UBND TP Hà Nội nghiêm cấm các đơn vị sử dụng tiền, tài sản của nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức.

TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4933 về việc kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập. Công văn nêu rõ, TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành liên quan thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hà Nội cấm cán bộ, công chức dùng tiền ngân sách mua quà tặng không đúng quy định (Minh họa Ngọc Diệp)
Hà Nội cấm cán bộ, công chức dùng tiền ngân sách mua quà tặng không đúng quy định (Minh họa Ngọc Diệp)

Các sở ngành của TP Hà Nội có nhiệm vụ xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trong phạm vi đơn vị quản lý có hành vi lãng phí.

TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi đơn vị quản lý.

Cán bộ TP Hà Nội phải chấp hành nghiêm các quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước. Đặc biệt, TP Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức.

UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan tài chính các cấp và Kho bạc nhà nước tăng cường công tác kiểm soát chi, rà soát quyết toán của các đơn vị để có biện pháp xử lý nếu có sai phạm.

Quang Phong/ Dân trí